แนะนำสำหรับผู้ป่วย

ข้อควรรู้ก่อนมาใช้บริการโรงพยาบาล

ผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยเดิม

รับนัดหมายได้ทั้งผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยที่เคยมาใช้บริการ
สามารถสอบถามและนัดหมายวันเข้าตรวจที่ต้องการล่วงหน้าได้
*ผู้ป่วยสามารถเข้าตรวจโดยไม่ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าได้

สามารถติดต่อได้ที่ โทร 059-326-3000 เพื่อทำการนัดหมายหรือสอบถาม
(เวลาเปิดทำการลงทะเบียน 8:30-18:30)

*สามารถติดตามข่าวสารและบริการเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาล
*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางออกตรวจแพทย์

สิ่งของที่ควรพกเมื่อมาทำการตรวจรักษา

  1. บัตรประกันสุขภาพ
  2. บัตรผู้ป่วย (สำหรับผู้ที่เคยได้รับการตรวจแล้ว)
  3. สมุดยาประจำตัวผู้ป่วย

*ข้อ 3 กรุณานำมาในกรณีที่มีอยู่แล้วเท่านั้น

ผู้ป่วยพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
การเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

สำหรับผู้ป่วยที่ได้ทำการนัดหมายไว้แล้ว กรุณาเตรียมของใช้ที่จำเป็นสำหรับการเข้าพักในโรงพยาบาล
ลงทะเบียนหน้าเคาน์เตอร์ผู้ป่วยในก่อนเวลา 10:00 น.

การเข้าเยี่ยมผู้ป่วย

สามารถเข้าเยี่ยมผู้ป่วยได้ไม่เกินเวลา 20:00 น.
*กรุณากรอกใบขอเข้าเยี่ยมผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์ผู้ป่วยในก่อนเข้าเยี่ยม
*กรุณาตรวจสอบตารางการฟอกไตของผู้ป่วยก่อนเข้าเยี่ยม

このページの先頭へ戻る