แผนกส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

แผนกการรักษา การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
การรักษา หลอดเลือดในหลอดอาหารโป่งพอง, โรคกรดไหลย้อน, แผลในกระเพาะอาหาร, โรคติดเชื้อเอชไพโลไร, โพลิป (ติ่งเนื้อเมือกที่ลำไส้ใหญ่), ติ่งเนื้องอกในกระเพาะอาหาร, มะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้, ลำไส้อักเสบ, โรคกระเพาะอาหารแปรปรวนและโรคระบบย่อยอาหารอื่นๆ

แพทย์แผนกส่องกล้องระบบทางเดินอาหารของเรา

Dr.Tomoaki Ishihara
Dr. Kenichiro Yanamoto
Dr. Ken Sato
Dr. Yasutaka Hijikata
Dr. Shigeki Gouji

บริการทางการแพทย์

このページの先頭へ戻る