ศูนย์โรคทางเดินอาหาร ลำไส้และกระเพาะ

แผนกการรักษา ระบบทางเดินอาหาร, ระบบภายในกระเพาะและลำไส้, แผลในกระเพาะอาหาร, โรคติดเชื้อเอชไพโลไร
การรักษา หลอดเลือดในหลอดอาหารโป่งพอง, โรคกรดไหลย้อน, แผลในกระเพาะอาหาร, โรคติดเชื้อเอชไพโลไร,
โพลิป (ติ่งเนื้อเมือกที่ลำไส้ใหญ่), ติ่งเนื้องอกในกระเพาะอาหาร, มะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้, ลำไส้อักเสบ,
โรคกระเพาะอาหารแปรปรวนและโรคระบบย่อยอาหารอื่นๆ

รับปรึกษาผลตรวจสุขภาพต่างๆ
ท่านสามารถนำผลตรวจสุขภาพมาปรึกษากับแพทย์ได้

แพทย์ศูนย์โรคทางเดินอาหารของเรา

Dr. Kenichiro Yanamoto
Dr. Kenichiro Yanamoto

 • ผู้อำนวยการศูนย์รักษาโรคทางเดินอาหารยกไกจิ
 • แพทย์อายุรกรรม
 • แพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหาร
 • แพทย์เฉพาะทางด้านระบบส่องกล้องทางเดินอาหาร
 • แพทย์เฉพาะทางด้านโรคเชื้อเอชไพโลไรและโรคติดเชื้อ
Dr. Ken Sato
Dr. Ken Sato

 • แพทย์เจ้าของคลินิก Sato Clinic
 • แพทย์เฉพาะทางด้านโรคตับ
 • แพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหาร สมาชิกสภาแพทย์ภาคพื้นไทโค
 • แพทย์เฉพาะทางด้านระบบส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
 • แพทย์อายุรกรรม
 • แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ (Occupational Medicine)
 • แพทย์เวชศาสตร์ด้านชะลอวัย
Dr. Yasutaka Hijikata
Dr. Yasutaka Hijikata

 • แพทย์อายุรกรรม
 • แพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหาร
 • แพทย์เฉพาะทางด้านระบบส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร
 • แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยา
Dr. Shigeki Gouji
Dr. Shigeki Gouji

 • แพทย์เฉพาะทางด้านโรคติดเชื้อและเชื้อเอชไพโลไร

บริการทางการแพทย์

このページの先頭へ戻る