แนะนำผู้อำนวยการโรงพยาบาล

แนะนำผู้อำนวยการโรงพยาบาล

栁本 研一郎Dr. Kenichiro Yanamoto

-แพทย์ด้านอายุรกรรม

-แพทย์ด้านระบบทางเดินอาหาร

-แพทย์ด้านระบบส่องกล้องทางเดินอาหาร

-แพทย์ด้านโรคติดเชื้อเอชไพโลไร และเชื้อต่างๆ

สาส์นจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล

พวกเราคิดอยู่เสมอว่า การรักษาทางการแพทย์เฉพาะในด้านแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ การฟอกไต และ โรคทางจักษุ เราต้องคงมาตรฐานในการรักษาไว้ให้สูงที่สุดโดยการใช้เครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่คนไข้ และแน่นอนว่าเราได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งควบคู่กับการเป็นโรงพยาบาลที่สร้างความอบอุ่นใจให้กับทุกท่านด้วย

ข้อมูลและบริการของโรงพยาบาล

このページの先頭へ戻る