แผนกศัลยกรรมข้อและกระดูก

แผนกการรักษา โรคกระดูกทั่วไป, Locomotive Syndrome
การรักษา หมอนรองกระดูกเคลื่อน,โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ, การบาดเจ็บของหมอนรองกระดูก, การบาดเจ็บของเส้นเอ็น, เอ็นข้อไหล่ฉีกขาด, โรคกระดูกและกล้ามเนื้อสืบเนื่องมาจากการทำงาน, โรคกระดูกพรุน

การตรวจแบบฉายรังสี, CT, การวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก, การรักษาโดยใช้เทคโนโลยี MRI, การรักษาโรคกระดูกพรุน, การให้คำแนะนำสำหรับวัยหมดประจำเดือนของผู้หญิง, การฉีดยาเข้าข้อ, การรักษาแบบฉีดยาเข้าจุดเจ็บ (trigger point), การรักษาแบบกายภาพบำบัด
ปัจจุบันแนวโน้มของผู้ป่วย Locomotive Syndrome (ภาวะที่มีความผิดปกติในการเดินและการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งเกิดได้จากหลายระบบเช่นกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ) เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกันและส่งเสริมกล้ามเนื้อให้แข็งแรง การรักษาแบบกายภาพบำบัดร่วมด้วยจึงมีความสำคัญ

แพทย์แผนกศัลยกรรมข้อและกระดูกของเรา

Dr.Rie Taniguchi
Dr.Toshie Taniguchi

  • ศัลยแพทย์เฉพาะทางโรคกระดูกและข้อ
  • แพทย์กายภาพบำบัด
  • แพทย์ในมูลนิธิโรครูมาตอยด์ แห่งประเทศญี่ปุ่น
Dr. Hiroaki Kato
Dr. Hiroaki Kato

  • ศัลยแพทย์เฉพาะทางโรคกระดูกและข้อ
  • Locomotive Advise Doctor
  • แพทย์ขาเทียม ผู้ใหญ่และเด็ก
  • แพทย์ด้านกีฬาผู้พิการ
Dr. Shinichiro Saito
Dr. Shinichiro Saito

บริการทางการแพทย์

このページの先頭へ戻る