ศูนย์จักษุรักษ์ตา

แผนกการรักษา โรคตา, ตรวจรักษาโรคตาทั่วไป, ตาเข, ความสามารถในการมองเห็นต่ำ
การรักษา เริ่มตั้งแต่การตรวจวัดสายตาและโรคตาทั่วไปจนไปถึงการตรวจรักษาผู้ป่วยภาวะตาเขและมีความสามารถในการมองเห็นต่ำโดยผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดดวงตา ทางเราได้จัดเตรียมห้องพักให้ผู้ป่วยได้เข้าพักหลังทำการผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้อย่างสบายใจ ,การผ่าตัดด้วยเลเซอร์สำหรับโรคจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวาน จุดเหลืองบริเวณดวงตา และโรคอื่นๆ
การตรวจ การตรวจวัดสายตา, การตรวจวิเคราะห์ชั้นประสาทตาด้วยแสงเลเซอร์, การตรวจจอประสาทตาโดยการฉีดสี
ผ่าตัดตา เริ่มตั้งแต่การตรวจวัดสายตาและโรคตาทั่วไปจนไปถึงการตรวจรักษาผู้ป่วยภาวะตาเขและมีความสามารถในการมองเห็นต่ำโดยผู้เชี่ยวชาญ สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดดวงตา ทางเราได้จัดเตรียมห้องพักให้ผู้ป่วยได้เข้าพักหลังทำการผ่าตัดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้อย่างสบายใจ ,การผ่าตัดด้วยเลเซอร์สำหรับโรคจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวาน จุดเหลืองบริเวณดวงตา และโรคอื่นๆ
การผ่าตัดด้วยเลเซอร์ โรคจอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวาน, ต้อหิน, ต้อกระจก, โรคจอประสาทตาเสื่อม
การฉีดโบท็อกซ์ รักษาอาการตากระตุก, โรคอัมพาตใบหน้า

แพทย์ศูนย์จักษุรักษ์ตาของเรา

Dr. Hiroko Suzuki
Dr. Hiroko Suzuki

  • รองผู้อำนวยการนิติบุคคลการแพทย์โปรเกรส ศูนย์รักษาโรคทางเดินอาหารยกไกจิ
  • แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุ
Dr. Masayoshi Iwaki
Dr. Masayoshi Iwaki

  • แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุ
  • อาจารย์แพทย์กิตติมศักดิ์ ภาควิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยแพทย์ไอจิ
Dr. Yasuko Mori
Dr. Yasuko Mori

  • แพทย์เฉพาะทางด้านจักษุ

บริการทางการแพทย์

このページの先頭へ戻る