ประวัติการก่อตั้ง

外観

ประวัติการก่อตั้ง

วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2530 เปิดคลินิกมิไอเป็นครั้งแรกที่โคโมชุคุโน
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2545 เปิดโรงพยาบาลมิไอที่สามารถรองรับผู้ป่วยเข้าพักได้ถึง 40 ห้อง
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2551 เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลเป็นศูนย์รักษาโรคทางเดินอาหารยกไกจิ
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557 เปิดแผนกตับ และแผนกจักษุรักษ์ตาที่ยกไกจิชิโมเอบิโจเฮราโนะ
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560 ย้ายโรงพยาบาลมาที่ยกไกจิชิโมเอบิโจทาคะมัตสึ
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560 เปลี่ยนจากนิติบุคคลการแพทย์มิไอเป็นนิติบุคคลการแพทย์โปรเกรส

ข้อมูลและบริการของโรงพยาบาล

このページの先頭へ戻る