ศูนย์โรคไต

แผนกการรักษา โรคไตและอวัยวะภายในทั้งหมด
การรักษา ไตเป็นส่วนหนึ่งของอวัยวะที่สำคัญ หน้าที่หลักคือการขับถ่ายของเสียส่วนเกินออกจากร่างกาย แต่ทว่าหากประสิทธิภาพการทำงานของไตนั้นลดลงต่ำกว่า10% โรคต่างๆ ก็จะตามมา
แต่สิ่งที่ได้กล่าวในข้อความเบื้องต้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักไม่มีอาการตั้งแต่ระยะเริ่มแรก จึงกล่าวได้ว่าโรคไตนั้นเป็นภัยเงียบใกล้ตัวที่ควรระวัง หากได้รับการตรวจและรักษาได้อย่างทันท่วงที โรคร้ายก็จะไม่เกิดกับตัวท่าน
ผู้ป่วยโรคไตนั้น การรักษาด้านโภชนาการ การรักษาความดันเลือด ระดับน้ำตาลในเลือดเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญ โดยทางโรงพยาบาลของเราจะมีทีมแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการที่จะรองรับการรักษาและให้คำแนะนำกับผู้ป่วยโรคไตได้อย่างเต็มที่
หากท่านใดที่มีข้อสงสัย หรือมีอาการบวมตามร่างกาย ผลตรวจสุขภาพที่บ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไต สามารถขอรับคำปรึกษาจากโรงพยาบาลได้

แพทย์ศูนย์โรคไตของเรา

Dr. Keisuke Suzuki
Dr. Keisuke Suzuki

  • Fellow of the Japanese Society of Internal Medicine
  • แพทย์เฉพาะทางด้านโรคไต สมาชิกสภาแพทย์โรคไตแห่งประเทศญี่ปุ่น
  • แพทย์ผู้ผ่านการรับรองการผ่าตัดปลูกถ่ายไตใหม่
Dr. Wakamatsu Ryo
Dr. Wakamatsu Ryo

  • แพทย์อายุกรรม
  • แพทย์เฉพาะทางด้านโรคไต

บริการทางการแพทย์

このページの先頭へ戻る