Yokkaichi Port Night Cruise

ยกไกจิ เป็นเมืองเมืองหนึ่งในจังหวัดมิเอะ เป็นเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม และโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่ หากนึกถึงตอนกลางวันก็จะดูเหมือนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป แต่เมื่อถึงเวลากลางคืนจะให้ความรู้สึกที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง โดยโรงงานและโรงกลั่นน้ำมันต่างๆเหล่านี้เป็นจุดชมวิวยามค่ำคืนเสมือนเมืองๆหนึ่งที่ประดับไฟสวยๆไว้ นอกจากจะสามารถชมวิวได้ในมุมสูงบนฝั่งแล้ว ยังมีบริการล่องเรือไปตามแม่น้ำใหญ่ ชมแสงไฟต่างๆรอบๆของโรงงานต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด โดยบนเรือจะมีผู้บรรยายไปตามจุดต่าง ๆ ใช้เวลาประมาณ หนึ่งชั่วโมงในการล่องเรือชมวิวครั้งนี้ สนใจอยากชมทิวทัศน์ในยามค่ำคืนอันน่าประทับใจแบบนี้ได้ที่ยกไกจิ

このページの先頭へ戻る