สาลี่

นอกจากจังหวัดทตโตริแล้ว เมืองยกไกจิก็ขึ้นชื่อเรื่องสาลี่มากเช่นกัน รอบๆโรงพยาบาลมีไร่และร้านขายสาลี่มากมายให้สามารถเลือกซื้อได้ ฤดูของสาลีที่ญี่ปุ่นคือหน้าร้อน ซึ่งช่วงที่อร่อยที่สุดของสาลี่คือเดือนสิงหาคม

このページの先頭へ戻る