ศาลเจ้าอิเสะ

ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าที่โด่งดังมากในจังหวัดมิเอะ เนื่องจากว่ากันว่าเป็นสถานที่จุติของเทพเจ้าอามาเทระสุ (เทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์) ศาลเจ้าแห่งนี้จะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกัน คือศาลเจ้าส่วนนอก และศาลเจ้าสวนใน นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินสไตล์ญี่ปุ่นที่เรียกว่า ถนนโอคะเกโยโกะโจ ซึ่งถนนเส้นนี้นั้นได้มีร้านอาหาร ของกิน และสินค้าของฝากจำหน่ายมากมาย

このページの先頭へ戻る